FITweb

ZPĚT

Stručně o vitaminech (II. Část)

Jsou vitaminy rozpustné v tucích. Do této skupiny patří vitaminy A, D, E, F a K. Lipofilní vitaminy se obvykle v organizmu vytvářejí do zásoby, čímž vzniká potřebná energie někdy i a na několik měsíců.

Lipofilní vitaminy

Jsou vitaminy rozpustné v tucích. Do této skupiny patří vitaminy A, D, E, F a K. Lipofilní vitaminy se obvykle v organizmu vytvářejí do zásoby, čímž vzniká potřebná energie někdy i a na několik měsíců.

Vitamin A – pro ostříží zrak

Je asi nejznámější jako „oční vitamin“, protože podporuje zrakové vjemy a jeho nedostatek způsobuje poruchy rohovky a sítnice. Krom toho podporuje celkový růst organizmu a zvyšuje odolnost vůči infekčním nemocem. V potravě se nachází jako hotový vitamin nebo jako provitamin, z něhož si pak organizmus vytváří vitamin. Zdrojem vitaminu A jsou ryby (třeba olej z rybích jater), mléko, vajíčka, mrkev, zelenina a ovoce (mrkev, brokolice, meloun, salát, špenát, meruňka

Vitamin D – pravá ruka vápníku

Je nezbytný pro vstřebávaní vápníku, který je základem pro zdravý vývoj zubů a kostí. Přispívá k udržení minerální rovnováhy mezi vápníkem a fosforem. Vzniká ozářením pokožky UV zářením. Nedostatek způsobuje měknutí kostí nebo zakřivení páteře, hlavně v mladém věku. Kromě slunečních paprsků jsou zdrojem vitaminu D ryby, vajíčka, mléko a máslo a avokádo.

Vitamin E – růstový element

Pøímo pùsobí na rùst: pøi nedostatku dochází k trpaslièímu vzrùstu, pøi nadbytku k obrovskému vzrùstu. Pùsobí jako antioxidant, je ochráncem bunìk a pøispívá k normálnímu rùstu a vývinu svalù, spolu c vitaminem C je odpovìdný za imunitní systém. Nachází se hlavnì v potravinách rostlinného pùvodu. Bohatým zdrojem vitaminu E jsou pšenièné klíèky, rostlinné oleje, mléko, zelenina a celozrnné produkty.

Vitamin F – dozorce

Tvoøí ho trojice nenasycených mastných kyselin: linoleová, linolová a arachidová. Je katalyzátorem biochemických reakcí v organizmu, reguluje rychlost reakcí, pøièemž sám do nich nevstupuje. Vitamin F je dùležitý pøi metabolizmu ceramidù, mezibunìèného pojiva potøebného pro soudržnost vlasových šupin. vitaminu F jsou ovoce, zelenina a mouka.

Vitamin K – péèe o krev

Vitamin K je obecný název pro skupinu vitaminu K1-K4 a jiných látek. Jeho název je odvozený od slova koagulace – srážlivost. Pomáhá upravovat srážlivost krve, podporuje správnou funkci jater, pùsobí jako prevence proti infekcím i proti zhoubným nádorùm. Nejvýznamnìjší zdroje jsou zelí, petržel, brokolice, kapusta, kvìták, oves, žito, pšenice, sojové boby, fazole, zelený èaj, kopøiva a vajíèka.

2.5.2008 1:00 | Alexandra Paulovičová

NAHORU

Přečtením článku spálíte: Vaše váha: kg

nápověda
 

Pro přesnější výpočet si prosím nastavte výši své váhy. Výpočet je samozřejmě nutné brát s určitou rezervou, protože každý má jiný metabolismus.