FITweb

ZPĚT

Jak se hubne v Čechách?

Světovým trendem je zájem o zdravý životní styl. Pokud chce být člověk fit, měl by zdravě jíst, pohybovat se i odpočívat. Pokud si s některou oblastí neví rady, oporou mu jsou odborníci.

Na přelomu května a června 2011 uspořádal časopis Dieta již podruhé akci s názvem Dietatour. Šlo o pojízdnou poradnu, ve které odborníci ve složení Petr Havlíček, specialista na výživu, Lenka Černá, lifekouč, a Zuzana Bičíková, trenérka, radili všem zájemcům s jejich problémy. Probíralo se hubnutí, výživa, diety, ale také pohyb nebo motivace a psychika. Naši odborníci pilně odpovídali, ale také vaše otázky sepisovali a vznikla kniha Jak se hubne v Čechách, která už je v prodeji. My jsme pro vás připravili ukázky otázek pro každého odborníka.

VÝŽIVA A HUBNUTÍ

Může zhubnout opravdu každý?

Petr Havlíček říká: Ano i ne. Určitý podíl tukové tkáně dokáže shodit opravdu každý, ale ne každý se dokáže dostat na váhu, kterou si vysní. Nelze se ale vymlouvat na genetiku. Mnoho lidí si myslí, že nemůže zhubnout, protože má tloušťku v genech. Tloušťka v genech znamená, že tlustý být můžu, ale nemusím!
Pokud mám tlusté předky, ukazuje to, že obezitou mohu být skutečně ohrožen. Zásadní věcí je uvědomit si to a zavést preventivní opatření sloužící k tomu, aby se tyto geny neprojevily. Jinými slovy, stojí mě to asi o trochu více práce než člověka, který má geneticky štíhlou postavu (ve smyslu o trošku většího hlídání si toho, co jím, a pravidelného pohybu), nicméně pozitivem na tom je, že tloušťka v genech mě motivuje k tomu žít zdravě a přirozeně. Nevýhodou geneticky štíhlé postavy je naopak to, že mě primárně nic nemotivuje, což se mi časem může vymstít. Za pár let může být situace naprosto opačná. Ten, kdo měl tloušťku v genech, si bude udržovat štíhlou a zdravou postavu, a ten, kdo dostal dar štíhlé postavy, může být tlustý a nemocný.¨

Co dělat, abych zhubl(a)? Uvědomit si svou genetickou podstatu, a to, jak člověk žil v minulosti - to znamená hýbat se, hýbat se, hýbat se! Zdravě a přiměřeně jíst a dostatečně odpočívat. Jen je potřeba zapátrat také v tom, jestli si s sebou netáhnu haldu strachů, komplexů, neuspokojení a dalších psychických problémů, které léčím například sladkostmi nebo alkoholem, anebo zda mě tyto problémy natolik nevyčerpávají, že nejsem schopen se fyzicky hýbat. Jinými slovy, před začátkem jakékoli změny, tedy i změny životního stylu, si musím vždy udělat analýzu toho, jak to se mnou je, podívat se pravdě do očí a zjistit, co způsobilo, že jsem se do téhle situace dostal. Řešit jen následek bez odstranění příčiny je z hlediska dlouhodobého efektu naprosto nesmyslné a nevede ke kýženému cíli. Pokud chcete trvale zhubnout, pak nedržte diety, ale změňte svůj životní styl a zjistěte, zda máte svoje životní hodnoty nastaveny správně.

PSYCHIKA PŘI HUBNUTÍ

Jak si mám sestavit optimální plán hubnutí a jak jej dodržovat?

Lenka Černá říká: Optimální plán hubnutí má několik jasných pravidel, která vám dopomohou jej dlouhodobě dodržovat. Můžete plán rozdělit na plán stravovací a plán cvičební. Mohou jej dodržovat jak ženy, tak muži.

Doba trvání plánu - své aktivity plánujte v osmitýdenních cyklech. To je podle odborníků optimální doba, která vás nedemotivuje, a zároveň můžete poznat první výsledky. Na závěr této doby si nastavte odměny, pokud se vám podaří plán dodržet. Třeba si můžete koupit vysněné tenisky nebo nové kolo. Na druhou stranu je zapotřebí si také nastavit pokuty za to, když plán nedodržujete. Kdykoli plán porušíte, čeká vás drobný postih ve formě stokoruny nebo stovky sedů lehů.

Jednoduchost plánu - jak stravovací, tak cvičební plán by měly být jednoduché, aby se vám dobře dodržovaly. Pokud nemáte stravovací program od výživového poradce, používejte selský rozum a napište si jasná pravidla, která budete dodržovat. Například kolikrát za den budete jíst, kolik vody vypijete a jaké potraviny v jídelníčku vynecháte. Cvičební plán by měl obsahovat počet aktivit za týden.

Nástrahy v plánu - eliminujte nástrahy vašeho plánu. Sestavte si plán tak, že na sobě slevíte, a to alespoň 30 %. Plán by měl být příjemný a lehce plnitelný. Nezapomeňte ani na volné dny a odpočinek! Nesnažte se sestavit plán, na který poté nebudete mít ani čas, ani energii.
Vyhodnocování plánu - po kýžených osmi týdnech byste měli své plány vyhodnotit a říci si, jestli jste byli úspěšní či nikoli. Zda jste si plány nesestavili moc tvrdě, nebo naopak na přílišnou pohodu. Nyní můžete plány opravit a nastavit si nové cíle tak, aby vám vyhovovaly.

POHYB A HUBNUTÍ

Je rozdíl mezi pohybem pro muže a pro ženy? Chtěli bychom s partnerem cvičit společně. Co byste nám doporučila?

Zuzka Bičíková říká: Všechny sporty můžete vykonávat společně s tím, že ženský i mužský trénink má svá specifika a na ta bychom měli brát ohled. To vám však nebrání v tom být spolu ve stejný čas na stejném místě. Nebudu zmiňovat sportovní hry, skupinové lekce či rekreační sporty, kdy je hlavním cílem radost z pohybu, soutěživost či vyplavení endorfinů. Pokud však budete chtít výsledky a efektivně tvarovat postavu či se zaměřit na jiné své nedostatky, budou se vaše cesty muset rozdělit. Už pouze fakt, že v 80 % jsou u žen problémovými partiemi zadek, boky, břicho, eventuálně triceps, a u mužů jsou v 95 % problémovými partiemi břicho a horní část těla, naznačuje, že každý bude potřebovat jiné zaměření tréninku.
Trénink žen a mužů je také vymezen anatomickými, fyziologickými a psychologickými rozdíly. Jen pro zajímavost: ženy mají v průměru menší výšku těla asi o 6 % a hmotnost nižší asi o 19 % než muži stejného věku. Také máme kratší končetiny než muži, užší ramena a širší boky, a z toho pro nás vyplývá první plus, kterým je z důvodu níže položeného těžiště lepší rovnováha a koordinace.
Co se týká procentuálního složení těla, vyšší čísla mají muži. Množství tělesného tuku u žen středního věku je v průměru 22-26 % hmotnosti těla, u mužů 14-18 %. Svaly ženy tvoří v průměru 36 % celkové hmotnosti těla, u mužů je to asi 44,8 %. Množství tělesné vody je u žen 50-60 % celkové hmotnosti, u mužů 55-65 %
Samozřejmě že i fyziologické rozdíly jsou značné. Ženy mají menší srdce a nižší tlak než muži, menší objem plic, a tudíž i nižší možnost transportu kyslíku krví. Máme nižší bazální metabolismus, což odpovídá menšímu množství svalové hmoty a menší výšce.
Při výběru sportů mají muži rozhodně navrch v rychlostních a silových disciplínách. Ženy jsou naopak obecně lepší v odvětvích, kde je potřeba vnímat rytmus a kde je zapotřebí větší pohyblivosti v kloubech, proto jim nedělá takové problémy tanec a třeba ani jóga.

29.11.2011 8:31 | Petra Lamschová

NAHORU

Přečtením článku spálíte: Vaše váha: kg

nápověda
 

Pro přesnější výpočet si prosím nastavte výši své váhy. Výpočet je samozřejmě nutné brát s určitou rezervou, protože každý má jiný metabolismus.