FITweb

ZPĚT

Nadváha - úhlavní nepřítel páteře

Může jím být leccos: špatné držení těla, jednostranná zátěž, sedavé zaměstnání, nebo naopak práce, která vyžaduje celodenní stání. Úhlavním nepřítelem pro páteř je ale především nadváha.

Naši předkové se dříve pohybovali po čtyřech končetinách, ale později, s postupným uvolněním horních končetin pro uchopování a z potřeby přemísťovat se na velké vzdálenosti, se začali pohybovat po dvou dolních končetinách. Tento postoj však znamená daleko větší zátěž na páteř, pánev a nohy. Proto je všechno na našem těle této zátěži přizpůsobeno. A to nejen svým tvarem, ale také přítomností silných stabilizujících svalů.

PRYČ SE ZÁVAŽÍM

K čemu páteř přizpůsobena ale není, je nadváha. Navíc páteř, jež se skládá z množství obratlů a vmezeřených disků, je uzpůsobena především pro pohyb, a proto jí nic jiného než pohyb neprospívá. Z tohoto důvodu nás bolí záda při dlouhém sezení, ale i lehu či stoji. Naše páteř pracuje jako stožár, který musí být pevný tak, aby unesl zatížení, které je na ni přenášeno z končetin při jakékoli práci nebo sportu. Zároveň však musí být natolik ohebná, abychom se mohli předklonit, zaklonit nebo otočit při denních činnostech (např. předklonit se k zavázání tkaniček, zaklonit se při tenisovém podání nebo otočit se vsedě nebo vstoje). Ohebnost je zajištěna meziobratlovými klouby a vmezeřenými meziobratlovými ploténkami. Pevnost je zaopatřena soustavou svalů zad a trupu, mezi které patří mimo jiné břišní svaly.

SÍLA SVALŮ

Pokud dojde k oslabení některé části svalů, které obklopují břišní dutinu a tzv. „tekutý míč“ (viz. Tím ztrácí páteř oporu z oslabeného místa. Naše tělo se však snaží tuto ztracenou oporu nahradit větší prací jiných silnějších svalů (zpravidla zádové svaly). Tyto silnější zádové svaly, jež musejí neustále více pracovat, se za nějaký čas přetíží. V tomto důsledku pak bolí místo jejich úponu, dolní páteř – kříž.

KŘÍŽ S KŘÍŽEM

Bolesti v křížové oblasti jsou tedy u osob s nadváhou zpravidla způsobeny velkým objemem břicha, slabými svaly trupu a břišní stěny. Naopak svaly zad musejí vyvažovat velký objem břicha a oslabení, takže jsou po celý den nadměrně zapnuté. stoji, sedu a chůzi. Bolesti se zhoršují v předklonu a při zvedání těžších předmětů z předklonu.

HLÍDEJTE SI PLOTÉNKY

Jestliže přetěžování zad trvá řadu let, pak může dojít ke změnám struktury chrupavčité ploténky, jejíž střední rosolovitá část si Nemají tak možnost uvolnit se (resp. si odpočinout ). Dolní část páteře (bederní páteř) je vlivem většího objemu břicha a neustálým zapnutím zádových svalů nadměrně prohnutá a hrudní páteř má tendenci se kulatit. Prvními projevy takového přetěžování zad jsou bolesti v kříži, zpravidla při dlouhém

RYCHLOTEST

Pro lepší představu si zkuste vzít závaží o 5 kilogramech a držet s pokrčeným loktem pět minut. Už po jedné minutě vás bude bolet paže a především dvojhlavý sval pažní (sval na přední straně paže, který ohýbá loket). Podobně musejí pracovat svaly zad po celý den, pokud jsou svaly břišní stěny a trupu oslabené. proklestí cestu k okraji ploténky a může vyhřeznout mimo ploténku. Tento jev se nazývá herniace ploténky. Důvodem takového poškození ploténky je zpravidla dlouhodobé přetěžování páteře bez dostatečné opory svalstvem trupu a břišní stěny. Prvními příznaky bývají kromě chronických bolestí zad také bolesti vystřelující do jedné nebo obou dolních končetin, nejčastěji po zadní nebo boční straně. Ale i páteř s vyhřezlou ploténkou se vlivem přesně indikovaného cvičení pod vedením fyzioterapeuta může zlepšit a bolesti mohou ustoupit.

VYROVNANÉ TĚLO

Kulatá hrudní páteř je rovněž zdrojem bolestí jak páteře, tak i bolestí vpředu na hrudníku. Důvodem je menší pohyblivost hrudní páteře, a tím i přilehlých žeber, která se při kulatých zádech nemohou během dýchání plně pohybovat. Bolesti začínají jako pálení mezi lopatkami, bolesti a píchání na hrudníku při nádechu a bolestivý záklon hrudníku. Osoby, které se snaží vyrovnat kulatá záda, pak mají tendenci se tzv. narovnat přitažením lopatek k sobě, což je chybné. Správné je vytažení páteře vzhůru, ale s volně spuštěnými rameny a lopatkami směrem dolů.

TUKOVÝ POLŠTÁŘ

Nejen jedinci s nadváhou mívají vedle bolestí v kříži rovněž bolesti krční páteře a s tím spojené bolesti hlavy. Bolesti jsou nejčastěji v oblasti mezi krční a hrudní páteří, kde poslední krční obratel vytváří výstupek. U osob s nadváhou je kolem tohoto výstupku více tuku a krční páteř s hlavou je často vysunuta dopředu. Tento tukový „polštář“ však nemá např. se záchranným polštářem – airbagem – v autě nic společného. Právě naopak. Nejenže nic nechrání, ale ještě škodí páteři. Toto vysunutí krční páteře a hlavy nepřirozeně dopředu je totiž pro páteř náročné a svaly na šíji a přední straně krku jsou nadměrně a hlavně neustále během dne zapnuty. Tím dochází k jejich přetížení a místo jejich úponu, jímž je záhlaví, začne bolet. Tuto situaci ještě zhoršuje horní postavení ramen, které opět přetěžuje šíjové svaly. Dalšími z příznaků takto přetížených svalů šíje může být brnění a bolesti zpravidla jedné paže buď přímo v oblasti ramene a paže, nebo brnění a menší citlivost prstů a ruky.

BOLÍ VÁS ZÁDA? NAUČTE SE DÝCHAT!

Pro správnou funkci páteře je zásadní správné dýchání. Jak už bylo výše zmíněno, při dýchání dochází neustále k pohybům nejen celého hrudního koše, ale také k pohybům žeber a páteře. Pokud je ale dýchání uskutečňováno špatným způsobem, pak i to může způsobovat bolesti zad. Osoby s nadváhou se již při menší námaze rychleji zadýchají, což v důsledku znamená, že při dýchání automaticky využívají více šíjové a krční svaly. Jestliže je klidové dýchání vlivem stresu či špatného návyku doprovázeno pohybem hrudníku a ramen vzhůru, tak svaly šíje a krku, které se na tomto pohybu podílejí, jsou po čase unavené a způsobují bolesti krční páteře a hlavy. Sami si můžete během dýchání před zrcadlem zkusit sledovat pohyb hrudníku a ramen. Pokud uvidíte pohyb klíční kosti a ramen vzhůru, je zapotřebí se naučit dýchání do stran hrudníku a pomocí zrcadla pohyb směrem nahoru minimalizovat.

Ideální je provádění nádechu do všech stran hrudníku, především pak v jeho spodní části. Přitom nesmí dojít k pohybu hrudníku a ramen směrem vzhůru. Tento dýchací pohyb můžeme cvičit s umístěním rukou na boční strany hrudníku. v

MÝTY PŘI POTÍŽÍCH S PÁTEŘÍ

1. Odpočinek a pár dní vleže pomůže od bolestí. Ne. Pomůže jen do té doby, než se opět dostanete do stejného denního rytmu a zatížení.
2. Protahování zad a rotační cviky páteře pomáhají od bolestí. Jen částečně – protažením dochází k uvolnění svalů, které pak opět vlivem špatného držení těla přetížíme. Je potřeba cvičit a posilovat i jiné svaly, jinak se bolesti a stažené svaly zad a šíje vrátí.
3. Prášky proti bolesti a léky uvolňující stažené svaly problémy navždy vyřeší. Ne – jejich účinky jsou jen krátkodobé.
4. Rehabilitace = elektroléčba (elektrické „léčebné“ proudy) může bolesti zad vyléčit. Ne. Elektroléčba působí krátkodobě a je pouze doplňkem léčby pomocí cvičení. Tip: Plavání může být v prevenci bolesti zad velmi prospě š né. Důležité je však plavat správn ě a bez zakloněné hlavy. Za nejzdravější se považuje styl naznak.

TIPY JAK PŘEDEJÍT A ZAHNAT BOLESTI ZAD:

1. Kontrola hmotnosti – normální BMI je v rozmezí 18,5–24,9 (výpočet: hmotnost/výška2)
2. Vědomá kontrola držení těla vsedě, vstoje, při chůzi a při zvedání těžkých předmětů.
3. Kontrola způsobu dýchání.
4. Vyvarovat se statické pozici po delší dobu (předklon, dlouhý sed, stoj atd.).
5. Denní cvičení a protahování jako prevence bolestí zad a také pro kompenzaci denního přetížení při jednostranné pracovní pozici. Pozor! Jen protahování nestačí, je potřeba rovněž posilovat některé svaly, které stabilizují páteř a pánev (břišní svaly, pánevní dno, hýžďové svaly, dolní fixátory lopatek).
6. Konzultace dlouhodobých potíží a způsobu cvičení s fyzioterapeutem nebo s rehabilitačním lékařem.

BŘÍŠKO JAKO MÍČ

Pro správně pracující páteř je bezpodmínečně nutná opora, která je zajištěna vyváženou aktivitou všech svalů celého trupu, zad a břišní stěny. Břišní dutina je obklopena ze všech stran břišními svaly (nejen zepředu, zezadu a z boku). Břišní svaly svou mírnou aktivitou udržují společně se svaly pánevního dna a s bránicí (nádechový a důležitý sval pro stabilitu páteře) obsah břišní dutiny lehce stlačen, a vytvářejí tak oporu pro páteř. Obsah břišní dutiny bychom mohli připodobnit tekutému míči, který je lehce stlačován ze všech směrů a zatížení je tak rovnoměrné. Tip: Bolesti v bedrech často souvisejí s oslabenými břišními a hýžďovými svaly.

REHABILITAČNÍ cvičení

ODBORNÍK DIETY Mgr. Petra Valouchová, Ph. D. II. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, klinika rehabilitace

BOLESTEM ZAD SAMOZŘEJMĚ LZE PŘEDCHÁZET. POKUD NĚJAKÝM NEDUHEM TOHOTO DRUHU UŽ TRPÍTE, NEZOUFEJTE. I VÁM LZE POMOCI. NEJVÍCE PRÁCE PROTI BOLESTEM PÁTEŘE MŮŽETE UDĚLAT VY SAMI – PRAVIDELNÝM CVIČENÍM, SPRÁVNÝM DRŽENÍM TĚLA A NEPŘETĚŽOVÁNÍM RIZIKOVÝCH TĚLESNÝCH PARTIÍ.

Leh na zádech, s výdechem přitáhněte rukama kolena k hrudníku, až se lehce odlepí pánev od země. Nadechněte se a s dalším výdechem tlačte kolena od těla až do natažených loktů a současně se kulatě zvedejte ze země. Celé opakujte 3x.

Sedněte si na přední okraj židle, ruce spojte za hlavou a vytáhněte se vzhůru. S výdechem předkloňte hlavu bradou k hrudníku a přitáhněte lokty k sobě. Opakujte 3x.

Dýchání s rozšířením hrudníku do stran. Ruce si položte ze stran hrudníku a nejdříve maximálně vydechněte. Pozor! Nehrbte se a i při výdechu zůstaňte s vytaženou páteří vzhůru. Nadechněte se do přiložených rukou po stranách hrudníku. Nezvedejte přitom hrudník ani ramena vzhůru. Opakujte asi s 5–8 nádechy.

Sedněte si na přední okraj židle a s výdechem pomalu ohýbejte páteř postupně od hlavy dolů do předklonu. Ruce jsou volně spuštěné podél nohou. V krajní pozici prodýchejte a pomalu se kulatě zvedejte zpět do vzpřímeného sedu. Opakujte 2–3x.

Stoj rozkročný, pravou ruku opřete pod pasem (nad horní okraj pánve) a s výdechem se ukloňte vlevo. Na konci úklonu prodýchejte a s každým dalším nádechem se kousek zvedněte nahoru a s výdechem se opět spusťte dolů. V úklonu opakujte s 3 nádechy a výdechy.

26.1.2009 13:18 |

NAHORU

Přečtením článku spálíte: Vaše váha: kg

nápověda
 

Pro přesnější výpočet si prosím nastavte výši své váhy. Výpočet je samozřejmě nutné brát s určitou rezervou, protože každý má jiný metabolismus.