FITweb

ZPĚT

Potraviny, které fungují

Rostlinný tuk na snižování hladiny ldl cholesterolu, jogurty pro zdravou střevní flóru, pečivo pro lepší zažívání. Pohádka? Vůbec ne. Existují totiž potraviny, které pro zdraví člověka zkrátka dokážou udělat více než jiné. Které to jsou?

rt }}

Rostlinný tuk na snižování hladiny ldl cholesterolu, jogurty pro zdravou střevní flóru, pečivo pro lepší zažívání. Pohádka? Vůbec ne. Existují totiž potraviny, které pro zdraví člověka zkrátka dokážou udělat více než jiné. Seznamte se s funkčními potravinami. Charakteristika funkčních potravin: „jedná se o potraviny, které jsou obohaceny o látky s výrazným pozitivním vlivem na lidské zdraví.“

Přívlastkem „funkční“ odborníci označují takové potraviny, které po obohacení obsahují zdraví prospěšné látky ve vyšší koncentraci než v přirozené, původní a neobohacené formě. Patří sem například výrobky z obilovin nebo ovocné šťávy obohacené vitaminy, minerálními látkami nebo vlákninou, rostlinné tuky obohacené n-3 mastnými kyselinami nebo rostlinnými steroly, které mají výrazný účinek na snižování cholesterolu nebo jogurty obohacené probiotickými kulturami. Jiným příkladem může být i jodace kuchyňské soli. Pozitivní vliv na lidské zdraví těchto potravin byl prokázán a doložen odbornými studiemi. Česká potravinová legislativa termín funkční potraviny zatím nepoužívá. Potraviny, které do této skupiny patří, jsou buď zařazeny mezi běžné potraviny (ale na obalu musí být uvedeno čím a v jakém množství byly obohaceny o funkční přísady, např. vitaminy, minerální látky, vlákninu, prospěšné mastné kyseliny, speciální živé mikroorganismy a přísady, které stimulují jejich činnost aj.), nebo patří mezi potraviny pro zvláštní výživu, definované vyhláškou Ministerstva zemědělství Č a vyhláškou pro doplňky stravy a obohacování potravin.

Funkční potraviny nejsou definovány zákonem, podle zákona mohou tedy patřit mezi obyčejné potraviny. Obsah dodaných nutrientů však musí zaručit, že pravděpodobnost překročení denní doporučené dávky (DDD) nebude vysoká. Pokud je riziko jejího překročení vyšší, tyto potraviny jsou poté zařazeny mezi potraviny pro zvláštní výživu, a jako takové podléhají schválení Státním zdravotním ústavem. Funkční potraviny zařazené mezi běžné potraviny neprocházejí celou prověřovací procedurou (odborné studie, několikastupňové povolovací řízení) a jejich účinek se obvykle pohybuje na úrovni prevence.

Funkční potraviny cíleně zaměřené pomáhají řešit zdravotní problém, i když samozřejmě jen do určité míry, s léky se mohou navzájem doplňovat a zesilovat pozitivní účinek na zdraví. Zároveň musejí být skutečnými potravinami, nesmějí mít tabletovou ani práškovou formu a měly by se pravidelně konzumovat.

Funkční potravina musí obsahovat významně vyšší množství látek, které mají prokazatelný a prokázaný příznivý efekt na zdraví. Do této kategorie se tedy nepočítají všechny potraviny obohacené (fortifikované) vitaminy nebo minerálními látkami – funkční potravina by měla poskytnout tyto látky ve větším, takzvaně nutričně významném množství. Zatím problematická je stále legislativní stránka této problematiky a její sjednocení v rámci Evropské unie není ještě dořešeno. Nicméně Česká zemědělská a potravinářská inspekce pečlivě hlídá, aby nedošlo ke klamání spotřebitele. Potravinu například nelze jednoduše označit tvrzením, že její pravidelná konzumace vede k prevenci určité choroby. Pokud chce výrobce svůj produkt takto označit, musí absolvovat dlouhé a nákladné zkoušky výrobku, podobné jako v případě lékových studií. Pokud chce výrobce použít úplně novou látku – funkční přísadu, se kterou nejsou dlouhodobé zkušenosti, musí projít přísným schvalovacím procesem v EU. Tento proces řídí Komise „Novel Foods“, („nových potravin“). Výrobci musejí prokázat obsáhlou dokumentací, k čemu tyto potraviny slouží, komu jsou určeny a zda je dlouhodobě prokázána jejich bezpečnost.

==== VÝROBA FUNKČNÍCH POTRAVIN ==== A jak se tyto zdraví prospěšné potraviny vyrábějí?V původní receptuře se významně zvýší obsah příznivě působících látek (speciálních typů vlákniny, izoflavonů, rostlinných sterolů, probiotik apod.) nebo je použita surovina, v níž je vyšší obsah žádoucí látky dosažen speciálním šlechtěním. Funkční potravina může ale vzniknout i tak, že je z ní odstraněna nežádoucí složka (například alergizující). v ==== PROBIOTIKA A PREBIOTIKA ROZDÍL NENÍ JEN V PŘEDPONĚ ====

K funkčním potravinám, tedy potravinám obohaceným o součást, která pozitivně ovlivňuje zdraví člověka, patří i potraviny obohacené o prebiotika nebo probiotika.
* Probiotika jsou živé mikroorganismy, které po podání příznivě ovlivňují zdravotní stav hostitele (v tomto případě člověka, ale probiotické bakterie se podávají i hospodářským zvířatům). Podle některé definice musejí pocházet z trávicího traktu (střeva) hostitele.
* Prebiotika jsou nestravitelné sacharidy, které slouží jako bakteriální substrát (potrava pro bakterie), patří k nim především rozpustná vláknina, některé oligosacharidy. Ale pozor! Za funkční potravinu lze označit takovou, do které je vláknina nebo probiotická flóra přidána, nikoli ty, které vlákninu přirozeně obsahují (byť v některých případech ve větším množství než potraviny obohacené).

==== CO (TAKÉ) JSOU FUNKČNÍ POTRAVINY KYSANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY ==== Patří mezi nejstarší funkční potraviny vůbec. Probiotické jogurty, kefír nebo acidofilní mléka (nejlépe bez přídavku řepného cukru) patří k nejvýhodnějším složkám stravy. Pomáhají harmonizovat funkci střev a mají řadu dalších pozitivních vlastností. Ideální je vybírat produkty s obsahem probiotik i vlákniny.

==== VÝROBKY SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM VLÁKNINY ====

Vzhledem k tomu, že málokdo přijímá denně dostatečně vysokou dávku vlákniny, je výhodné, pokud je potravina vlákninou významně obohacena. Důležitý je ale i typ vlákniny – velká pozornost se věnuje zejména rozpustné vláknině, a z této skupiny ještě hlavně beta-glukanům, které prokazatelně snižují hladinu cholesterolu v krvi u lidí, u kterých je zvýšená (těm, kteří mají hladinu cholesterolu v krvi normální, se ani pravidelnou konzumací již dále nesnižuje). Na beta-glukany jsou bohaté zejména výrobky z ovsa (ovesné vločky, ovesný nápoj, cereální kaše). Výrobky s obsahem lněného semínka jsou další možností, jak zvýšit denní příjem vlákniny. Lněné semínko je kromě toho zdrojem „vzácných“ n-3 nenasycených mastných kyselin a antioxidantů lignanů. Do skupiny vláknin se dnes počítají i takzvané oligosacharidy (na obalech výrobků se můžete setkat s označením inulin nebo oligofruktóza), které se získávají z čekanky. Jejich přídavek umožňuje snížit množství použitého cukru a tuku ve finálním výrobku (kysané mléčné výrobky, slazené cereálie).

==== SPECIÁLNÍ TUKY ==== I u nás je již běžně v prodeji rostlinný tuk, který snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Tento tuk je obohacen rostlinnými steroly, které dokážou výrazně snížit hladinu cholesterolu v krvi za předpokladu, že jsou součástí komplexní změny životního stylu. Fytosteroly (tj. rostlinné steroly) jsou získávány z rostlinných olejů, ale jejich výtěžnost je malá, proto je cena produktu vyšší než běžného tuku. Pokud se však člověk s vysokou hladinou cholesterolu chce vyhnout užívání léků, může úpravou životního stylu se zařazením tohoto nízkotučného tuku do jídelníčku cíle dosáhnout (prodává se pod názvem Flora pro.activ) a používá se na pečivo nebo se přidává k hotovým, například zeleninovým pokrmům). Velice cenné jsou také tuky s obsahem kyseliny gama-linolenové, které se získávají ze semen pupalky dvouleté nebo brutnáku. Působí v prevenci srdečně-cévních nemocí, pomáhají tlumit projevy premenstruačního syndromu. Zatím nejsou součástí funkčních potravin, ale prodávají se v lahvičkách či tobolkách a jejich použití v potravinářství je pravděpodobně otázka blízké budoucnosti. V současné době se obnovil zvýšený zájem o rybí tuk. Je ceněn pro svysoký obsah vitaminu D a přítomnost n3 (omega-3) nenasycených mastných kyselin (tlumí zánětlivé procesy v organismu, snižují pravděpodobnost vzniku krevních sraženin, pozitivně ovlivňují duševní vývoj, působí v prevenci srdečně -cévních onemocnění). ==== FUNKČNÍ POTRAVINY VHODNÉ KE SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY ====

Při snižování nadváhy je nutno omezit příjem energie, strava by však měla mít stále odpovídající (vysokou) nutriční kvalitu. Vzhledem k tomu, že u nás má nadváhu více než polovina dospělých a řada z nich opakovaně drží redukční diety, mohou být funkční potraviny k užitku. Mnoha lidem při snižování nadváhy chybějí bílkoviny, často konzumují až příliš malé množství tuků, chybějí vitaminy, minerální látky a vláknina. Při redukci nadváhy je vhodné, má-li výrobek nízký obsah energie, nízký (ale nenulový) obsah tuku, avšak značné množství bílkovin. Dalším příkladem může být bílkovinný plátek, který se prodává ve vakuovém balení podobně jako sýr a jako sýr může být i použit. Vyrábí se z vaječných bílků, a má proto velmi nízkou energetickou hodnotu, hodně bílkovin a je bez cholesterolu (v obchodech ho najdete pod názvem Šmakoun). Zajímavým produktem je i sójový nápoj (mléko) se zvýšeným obsahem bílkovin (v obchodech pod názvem Soja milk extra protein). Tuto potravinu lze určitě označit jako funkční, protože proti ostatním sójovým „mlékům“ má obsah bílkovin 10x vyšší, a naopak 2,5x nižší obsah tuku. Výrobek je obohacen vápníkem na hodnoty kravského mléka a navíc vlákninou.

Připravila:** Věra Králová, nutriční terapeutka s využitím materiálů doc. MUDr. Pavla Kohouta, PhD., bezplatná informační linka Flory 800 175 324,

26.1.2009 13:20 |

NAHORU

Přečtením článku spálíte: Vaše váha: kg

nápověda
 

Pro přesnější výpočet si prosím nastavte výši své váhy. Výpočet je samozřejmě nutné brát s určitou rezervou, protože každý má jiný metabolismus.