FITweb

ZPĚT

Dokonalá postava na zakázku

Někdy se hubnutí nedaří, ani když se člověk snaží sebevíc. Nebo zhubne, ale jen na některých místech, a tam, kde by si to přál nejvíce, to nejde a nejde. Pak může přijít ke slovu plastická chirurgie a asi nejznámější zákrok – liposukce. Jak probíhá, v čem vám může pomoci, a v čem ne?

JAK TO VIDÍ ODBORNÍK

* Kdo vlastně přišel na to, že tuk lze odsát? Předpokládala bych, že žena. Asi vás zklamu, byl to muž. Za průkopníka liposukce je považován prof. Illouz z Francie, který první liposukce provedl v polovině 70. let 20. století. Liposukce prováděl tzv. suchou cestou, tedy bez aplikace speciálního roztoku do operačního pole. Používal poměrně silné odsávací kanyly, které měly průměr 1 cm. Od začátku 80. let se začal aplikovat do operačního pole roztok, který mj. obsahoval lokální anestetikum, adrenalin a hyaluronidázu ve fyziologickém roztoku. Tato tekutina, obohacená ještě o bikarbonát, se používá dosud pod názvem tumescentní roztok. * Jak zákrok přesně probíhá? Vlastní liposukce se skládá ze dvou kroků: Zaprvé tukové buňky musí být rozbity, rozhmožděny, zadruhé pak následuje vlastní mechanismus odsátí. Až do začátku 90. let se podkožní tuková tkáň rozhmožďovala mechanickými pohyby kanyly v podkoží, tyto pohyby vedla operatérova ruka. V posledních asi 15 letech se začala na mnoha pracovištích uplatňovat ultrazvuková liposukce a vibrační liposukce. Podkožní tuková tkáň je u těchto technik destruována energetickou ultrazvukovou vlnou nebo mikrovibracemi odsávací kanyly. I u těchto moderních metod je do operačního pole aplikován tumescentní roztok. Vzhledem k tomu, že se jedná o šetrnější, méně agresivní operační techniky, pooperační otok a hematomy jsou mnohem menší, tím se snižuje i bolestivost v operované oblasti a i vlastní hojení bývá urychleno. Zatím nejnovější technikou liposukce je tzv. vodou asistovaná liposukce, při níž je destrukce tukových buněk prováděna roztokem tryskajícím ze speciálně upravené kanyly. * Je tu limit věku, váhy a podobně? Kdo je ideálním kandidátem na liposukci? Z obecného pohledu je optimálním uchazečem o liposukci osoba s průměrnou vrstvou podkožního tuku, s velmi dobrou pružností kůže a s podkožním polštářem tukové tkáně, který danou oblast deformuje ve smyslu nadbytku. Výsledkem operace je vyrovnání obrysu odsávané oblasti do roviny okolí. Liposukce neřeší problém obezity, u osob s větší nadváhou nemá vůbec smysl tento zákrok provádět. Věk není důležitý, rozhodující je dobrá pružnost kůže odsávané oblasti. * Jak se hodnotí pružnost kůže? Při předoperačním vyšetření se pružnost kůže hodnotí především pohmatem, důležitým faktorem je přítomnost strií, které elasticitu kůže zhoršují. * Kolik tuku můžete při zákroku odsát? U liposukce v lokální anestezii – po aplikaci tumescentního roztoku – je odsávána obvykle pouze jedna anatomická oblast. Nelze totiž do organismu vpravit nadlimitní množství lokálního anestetika a adrenalinu. Proto tady je horní hranice objemu odsátého tuku (měřeno v sedimentu) na úrovni 2–3 litrů. Jde ale o velmi individuální záležitost. V narkóze může být aplikován zředěný tumescentní roztok do mnoha anatomických lokalit, za horní hranici bezpečného odsátí je považován objem 5–6 litrů tukové tkáně. Smyslem jakékoli liposukční techniky však není dosažení maximálního objemu, ale úprava určité lokality do optimálního tvaru. * Co všechno se probírá před operací? Při konzultačním vyšetření musí být nalezena především shoda názorů mezi pacientem a plastickým chirurgem. Někdy zájemci o liposukci přicházejí se zcela nereálnými požadavky, povinností lékaře je jim pak problematiku detailně vysvětlit a případně i pacienta nehodícího se k zákroku šetrně odmítnout. Specialista musí pacientovi vysvětlit princip operace, dobu hospitalizace, průběh hojení a rekonvalescence, poučit i o riziku možných komplikací. * Jak si vybrat lékaře a kvalitní kliniku? Liposukce je plastickochirurgická operace jako každá jiná. Proto by ji měl provádět kvalifi kovaný odborník na pracovišti provádějícím i jiné operace. Tedy na klinice, která má náležité zázemí i pro poskytnutí kvalitní pooperační péče. Je dobře, když si adept na zákrok „prověří“ víc klinik a lékařů. * Které partie upravujete nejčastěji? U žen jsou nejčastějšími oblastmi zevní stehna, vnitřní stehna, okolí kolenní oblasti, pas, boky a břicho. Někdy se též odsávají paže a části lýtek nebo zad. Specifi ckou oblastí je podbradek, kde liposukci často provádíme jako součát face-lift u. U mužů je nejčastěji odsáván tuk z podkoží pasu a boků, často je liposukce využívána u stavu nazvaného gynekomastie (ženské poprsí na mužském hrudníku). Liposukce v oblasti přední stěny břišní nebývá u mužů příliš efektivní. * Jaké jsou výhody a nevýhody liposukce klasické a tumescentní? Synonymem pro tumescentní liposukci je liposukce v lokální anestezii. Díky nejmodernějším preparátům v roztoku ji lze provádět bez hospitalizace. Slovo tumescence tedy spíš charakterizuje typ umrtvení, nikoli mechanismus destrukce tukových buněk a jejich odsátí. * Co je potřeba dodržovat po zákroku? Existují nějaké možné komplikace? Každá rána se nejlépe hojí, má-li klid. To se týká i liposukce. Po liposukci většího rozsahu doporučujeme asi 2–3 dny domácího léčení, pak je možné velmi zvolna zvyšovat zátěž. Lehkou práci mohou odoperovaní provádět asi po 1 týdnu, po 2 týdnech je možná střední zátěž. Plné fyzické nasazení se všemi riziky je možné obvykle po 4 týdnech. Po tuto dobu se také nepřetržitě nosí speciální elastické návleky, snímají se pouze pro potřeby osobní hygieny. Tyto návleky urychlují hojení a snižují riziko vzniku nerovností v operované oblasti. Po dobu mezi asi 3. až 10. týdnem po operaci doporučujeme pacientům provádět masáže odsátých oblastí tlakováním nebo válečkováním. Každá operace je zatížena jistým rizikem komplikací. Teoreticky může dojít k vytvoření velkého hematomu, průniku infekce do rány, narušení kožní citlivosti, zvýšené bolestivosti. Může dojít i k přemrštěnému jizvení v podkoží, jehož následkem může být vznik hmatných a někdy i viditelných nerovností. Takové případy jsou však velmi řídké. —-

5 OTÁZEK PRO GÁBINU PARTYŠOVOU

* Kdy jste liposukci absolvovala a které partie jste si nechala upravit?

Nechala jsem si odsát vnější stehna před čtyřmi lety. Důvod byl prostý. Měla jsem štíhlý pas a větší boky (prostě holka z Moravy), ale nevešla jsem se do kalhot, které se mi líbily. Když jsem je dostala přes stehna a boky, byly mi obří v pase, proto jsem si nechala udělat liposukci.

* Podle čeho jste si vybírala kliniku?

Kliniku Medicom mi doporučila kamarádka. Navíc jsem znala to prostředí a dopředu jsem se seznámila i s panem doktorem, který mi zákrok dělal.

* Spoléhala jste se jen na liposukci, nebo jste se snažila i hlídat v jídle a sportovat?

Hlídat v jídle se musím neustále. Sportuju docela ráda. Plavu v domácím bazénu, občas zajdu na golf a hrajeme tenis.

* Jak si udržujete postavu dnes?

Mám jedenáctiměsíčního syna, kolem kterého od rána do noci tancuju, takže mi dokonale udržuje štíhlou linii. Mnohdy se ani nestihnu najíst. Šla byste do liposukce znovu, nebo byste volila jinou cestu formování postavy? Do liposukce bych šla klidně znovu. S výsledkem jsem spokojená dodnes.


PTALI JSME SE: MUDr. Vlastimila Víška, CSc., z Kliniky plastické a estetické chirurgie Medicom VIP

2.2.2009 12:32 | Pavla Maříková

NAHORU

Přečtením článku spálíte: Vaše váha: kg

nápověda
 

Pro přesnější výpočet si prosím nastavte výši své váhy. Výpočet je samozřejmě nutné brát s určitou rezervou, protože každý má jiný metabolismus.