FITweb

ZPĚT

Zaregistrujte se mezi fitness profesionály!

Komerční sdělení

Zaregistrujte se do českého registru fitness profesionálů, který zaštiťuje nově vzniklé sdružení Česká komora fitness a získejte řadu výhod.

Zaregistrujte se do českého registru fitness profesionálů, který zaštiťuje nově vzniklé sdružení Česká komora fitness. V Premium úrovni registrace, která je zpoplatněna částkou 1 000 Kč za rok, bude mít každý instruktor svůj profil, kde bude mít uvedena všechna školení, která absolvoval, a tato skutečnost bude verifikována přímo školicími centry. Další výhodou Premium členství bude pojištění odpovědnosti při výkonu práce, které bylo zatím v České republice postrádáno. Chybět nebude ani možnost využít řadu slev na odborná školení a akce probíhající v českém fitness sektoru.

Založení České komory fitness bylo inspirováno vznikem a podpisem Sektorové dohody v tomto oboru. Sektorová dohoda je jedinečným nástrojem klíčových partnerů na trhu práce, vznikajícím v rámci veřejné zakázky Národní soustava povolání II, jejímž řešitelem je konsorcium Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory České republiky a společnosti TREXIMA, spol. s.r.o. Cílem komory je jednat jménem fitness sektoru, sbírat data a předávat je dál tak, aby se český fitness sektor stal uznávaným odvětvím národního hospodářství.

A jaké další plány má Česká komora fitness? Co přinese fitness centrům, instruktorům či školícím centrům? Na to jsme se zeptali prezidentky sdružení Jany Havrdové:

Co předcházelo vzniku komory fitness?

Díky našemu členství v mezinárodních organizacích jsme se účastnili různých konferencí a workshopů. Jedním z klíčových témat těchto kongresů byl Evropský rámec kvalifikací - European Qualifications Framework (EQF). Ten v našem oboru znamená nastavit jasně dané standardy, co mají umět fitness profesionálové, pokud chtějí vykonávat nějakou konkrétní fitness profesi – ať už je to osobní trenér nebo instruktor skupinových forem cvičení. A v tento moment jsme se začali ptát, jaká situace v této oblasti je v České republice.

Na co jste u nás přišli?

Neměli jsme žádné podklady, a tak jsme začali pátrat na internetu. Objevili jsme informace o Národní soustavě povolání (NSP) a Národní soustavě kvalifikací (NSK), takže jsem zavolala do Svazu průmyslu a dopravy ČR a ti nás přijali. Na prvním jednání Sektorové rady pro osobní služby, kam obor fitness spadá, jsem vyslechla nabídku zapojení se do aktivity sektorových dohod. Hned jsme se přihlásili, zpracovali deklaraci sektorové dohody v oboru fitness a ta byla následně podepsána.

Čeho chcete v oblasti vzdělávání dosáhnout?

Chceme minimální úroveň znalostí a dovedností fitness profesionálů jasně nastavit a ověřovat podle evropských standardů. Úspěšný absolvent získá osvědčení, diplom, který je označen číslem konkrétního stupně kvalifikace dle Evropského kvalifikačního rámce a bude použitelný a srozumitelný zaměstnavatelům v celé Evropě. Díky European Health and Fitness Association známe standardy pro fitness instruktory a group fitness instruktory na úrovni EQF3 a osobní trenéry na úrovni EQF4. Všimněte si, že všichni instruktoři skupinových forem cvičení jsou řazeni pod jednu obecnou kvalifikaci Group fitness.

Jak toto vzdělávání instruktorů bude vypadat v praxi?

V České republice jsme rozpracovali Group fitness podrobněji, než v Evropě. Zde máme velkou tradici skupinových forem cvičení. Víme, že je velmi těžké porovnávat znalosti a dovednosti instruktora aerobiku s instruktorem pilates nebo powerjogy. Jsou to v praxi velmi odlišné formy cvičení. Proto v ČR rozlišujeme skupinové a individuální instruktory.

Celý tento model vychází ze zákona č. 179/2006 Sb., což je zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Navazujeme na stupnici ověřování celoživotního vzdělávání dle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která se v oboru fitness dobře uplatňuje. Vedle klasického systému počátečního vzdělávání (základní, střední a vysoké školy) se v praxi uplatňují i kurzy akreditovaných i neakreditovaných školících center, které řadíme do oblasti celoživotního vzdělávání.

Na kterých fitness oborech a kvalifikacích aktuálně pracujete?

Jsou hotové tři typové pozice u povolání Instruktor skupinových a dynamických forem cvičení. Jedná se o Instruktora aerobiku, Instruktora bodystylingu a Instruktora indoor cyclingu. Druhým povoláním je Instruktor body and mind, kde jsou zpracovány dvě typové pozice - Instruktor pilates a Instruktor powerjogy . Velmi zjednodušeně je zde nastaveno, co má takový instruktor umět a jak a kdo to prověří.
V roce 2012 budeme pracovat na dalších standardech fitness kvalifikací s vyšším nárokem na znalosti a dovednosti. Zaměříme se na konkrétní cílové skupiny – děti, seniory a osoby s civilizačními onemocněními. Je prokázané, že kardiakům, diabetikům nebo klientům s obezitou správně nastavená pravidelná fyzická aktivita prospívá a výrazně pomáhá při léčbě. Fitness sektor tak může do budoucna sehrát významnou úlohu při snižování nákladů na zdravotní péči celé populace. zaměříme se také na kondiční kickbox a tanec. V individuálním tréninku by se letos měla dodělat kvalifikace Fitness instruktor a Osobní trenér.

Kdo bude na takové zkoušky fitness profesionály připravovat? Kdo bude udělovat a ověřovat příslušné akreditace? Česká komora fitness sama školit nebude, školit budou i nadále akreditovaná i neakreditovaná školící centra. Komora bude autorizovanou osobou pro zkoušení schválených profesních kvalifikací dle systému NSK a bude si pro takové zkoušení nezávisle najímat zkoušející z celé České republiky, kteří splní příslušné požadavky na dosažené vzdělání a praxi v oboru. Vedle akreditovaných školení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy existuje i celá řada školení neakreditovaných, která buď nesplňují příslušné požadavky, nebo jsou zaměřená na konkrétní „produktový“ styl cvičení (např. Flowin, TRX nebo Zumba) a rozšiřují základní fitness vzdělání. To, jaké vzdělání konkrétní fitness profesionál má, bude přímo školícími centry ověřováno v Českém registru fitness profesionálů.

Kdy chcete tento proces odstartovat?

Zkoušet se začne, jakmile se nám podaří vybudovat celorepublikovou síť zkoušejících. Rozhodně by to mělo být již v polovině roku 2012. Registrace do Českého registru fitness profesionálů již byla zahájena a je otevřena naprosto každému.

Co přinášíte pro fitness centra?

Cílem České komory fitness je na jedné straně vytvořit aktuální a interaktivní registr fitness profesionálů, na druhé straně nabízíme členství pro fitness centra. Oficiální registr fitness center v České republice neexistuje, nevíme, jaké standardy fitness centra mají, jak jsou velká, na jaké styly cvičení se zaměřují. Fitness centra trápí stejné problémy, které jim chceme pomoci řešit. Ať už to budou lepší podmínky pro jednání s OSA a Intergram nebo pojištění klientů při tréninku. Rádi bychom od fitness center získali důležitá statistická data, která nám pomohou definovat sílu fitness sektoru v České republice. Dalším úkolem je i předávání důležitých informací z evropského i světového fitness industry. V roce 2012 se určitě chceme stát členy European Health and Fitness Association, žádáme o partnerství v evropském projektu eLearningu ve Fitness, budeme jednat s IHRSA. Cena za členství pro fitness centrum je 5000 Kč ročně.

Co přinášíte pro školící centra?

Školící centra, která budou členem České komory fitness, budeme propagovat v přehledu školících center s přímým propojením na jejich domovské stránky. Všechny školící kurzy zveřejníme v jednotném kalendáři, budeme informovat o novinkách v programech jednotlivých center a dalších jejich akcích. V Českém registru fitness profesionálů budou moci verifikovat absolvovaná školení, do základní verze členství fitness profesionálů budou moci automaticky vkládat všechny své absolventy. Cena za členství pro školící centrum je stanovena na 5000 Kč ročně.

Jaké máte další plány do budoucna?

Nápadů je mnoho. Jedním z cílů týkajících se jednotlivých fitness profesionálů je na jednotlivé profesní kvalifikace přímo navázat možnost získání živnostenského listu na vázanou živnost. Dnes není možné dostat živnostenský list např. na Instruktora Pilates. Ale na profesní kvalifikaci by to do budoucna možné bylo. Velmi důležité je pro nás uzavření Sektorové dohody fitness, ve které nám efektivní spolupráci při prosazování našich cílů přislíbily takové instituce jako Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Kde získat další informace?

Na webových stránkách http://ceskakomorafitness.cz/ nebo na stránkách Národní soustavy povolání (NSP) www.nsp.cz Na odborných konferencích a kongresech:

30. - 31. 03. 2012 Konference tělovýchovného lékařství v Poděbradech - odborný workshop

21. 4. 2012 Schwin cycling international convention Praha – Průhonice - odborný workshop

19.5.2012 Fitfest Brno - odborný workshop

2.6.2012 Wellness maraton – O2 Aréna Praha - odborný workshop

6. 6. 2012 Mezinárodní odborná konference u Mistrovství Evropy v aerobiku, fitness a hip hop – Praha

Česká komora fitness vznikla proto, aby jménem fitness sektoru jednala, sbírala data a dokázala je předat dál tak, aby se český fitness sektor stal uznávaným odvětvím národního hospodářství, který bude umět prokázat, rozvíjet a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Jsme teprve druhá komora fitness, která v Evropě vznikla. První je v Belgii a nám se již podařilo s jejími zástupci navázat kontakt. Fitness komora by neměla být konkurencí pro své členy, ale naopak by měla být komunikačním a statistickým subjektem, který sbírá informace o fitness trhu a zpětně důležité informace předává a účinně napomáhá vytváření dobrých podmínek pro profesionální práci všech subjektů v českém fitness sektoru.

20.2.2012 11:17 |

NAHORU

Přečtením článku spálíte: Vaše váha: kg

nápověda
 

Pro přesnější výpočet si prosím nastavte výši své váhy. Výpočet je samozřejmě nutné brát s určitou rezervou, protože každý má jiný metabolismus.