FITweb

ZPĚT

Jak se stát poradcem přes výživu?

Zajímáte se o zdravý životní styl, výživu i sport a chcete se v tom zdokonalit, či dokonce radit dalším lidem? Pak se zkuste stát výživovým poradcem. Poradíme vám, jak na to.

Se stravou i s psychikou

K čemu že je vlastně dobrý výživový poradce či jiný specialista? I když si třeba myslíme, že zdravou kuchyni máme v malíčku a nic nás nemůže rozhodit, můžeme dělat chyby. Někdy i tak zásadní, že se projeví negativně na naší snaze zhubnout, nebo dokonce ovlivní naše zdraví.

Výživový specialista umí zhodnotit náš jídelníček, navrhne vhodnou změnu i postup, sestaví nám jídelníček přímo na míru, zodpoví všechny všetečné otázky týkající se jídla, zdravého stravování, typických chyb při dietách apod. a pomůže vyřešit „problém“ s nedostatkem času. Bude jakýmsi naším osobním trenérem, a to nejenom v oblasti jídla, ale také ohledně podpory a motivace, či takovým malým vztyčeným ukazováčkem pomáhajícím dodržovat disciplínu. „Dobrý výživový poradce vám třeba i poradí, jak vyzrát na ‚problémové‘ situace, a doporučí další odborníky (psycholog, trenér, fyzioterapeut),“ vysvětluje nutriční poradkyně Bc. Monika Divišová.

Já, odborník

Zajímá vás tato problematika? Chtěli byste se jí věnovat jako svému koníčku, či dokonce povolání? Stačí se jen přihlásit do školy nebo na nějaký kurz. Jaký odborník z vás může být:

Dietolog/obezitolog: Podle různých zdrojů je dietologie lékařský obor specializující se na prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění vycházejících z chybných stravovacích návyků, onemocnění způsobených nedostatečným nebo nadměrným příjmem některých látek a geneticky podmíněných chorob. Navíc spolupracuje s mnoha jinými lékařskými obory, protože obezita není jen tloušťka. Abyste se mohli stát dietologem, musíte studovat šest let lékařství na lékařské fakultě. Obezitolog navíc teprve po atestaci z interního lékařství může absolvovat školení, které pořádá Obezitologická společnost.

Nutriční specialista/terapeut nebo nutriční asistent: Odborník na výživu zdravých i nemocných osob, konzultant vhodné stravy s ohledem na zdravotní stav i věk pacienta. Toto označení může člověk používat jen po absolvování vysoké školy nebo vyšší odborné školy se zdravotnickým zaměřením. Nutriční asistent je absolventem čtyřletého studia na střední zdravotnické škole a smí pracovat pouze s dohledem nutričního terapeuta.

Výživový poradce/odborník na výživu: Můžete se jím stát po absolvování různých kurzů zaměřených na výživu, jejichž kvalita se liší. V jeho kompetenci je pak poskytovat poradenství v oblasti výživy pouze u zdravých osob.

Na vysokou

Na výběr máte školu vyšší odbornou nebo rovnou školu vysokou. V obou případech vás rozhodně nemine během studia praxe v oboru, a to je velké plus pro budoucí uplatnění. Nejenže získáte kontakty a potenciální klienty, ale do budoucna také třeba pracovní místo. Výhodou na některých školách je možnost dálkového studia.

Tipy Diety

* Univerzita Karlova v P raze, obor nutriční terapeut, bakalářské studium, délka studia 3 roky, www.cuni.cz

* Masarykova univerzita v Brně, obor nutriční terapeut, bakalářské studium, délka studia 3 roky, www.muni.cz

* Masarykova univerzita v Brně, obor nutriční specialista, navazující magisterské studium, délka studia 2 roky, www.muni.cz

* Ostravská univerzita v Ostravě, obor nutriční terapeut, bakalářské studium, délka studia 3 roky, www.osu.cz

* Vyšší odborná škola zdravotnická a střední zdravotnická škola, Praha, Ostrava, Plzeň, obory nutriční terapeut, nutriční asistent, www.zdravotnickaskola5kvetna.cz, www.zdrav-ova.cz, www.zdravka-plzen.cz

Na kurzy

Výživu lze studovat také v kurzech. Můžete získat spoustu zkušeností k rozvíjení své současné práce nebo najít nový smysl života. Většinou nestačí jen účast, ale musíte skládat průběžné testy, zpracovávat úkoly a zvládnout závěrečné zkoušky. „Je dobré zkusit zmapovat, co se na dnešním trhu vzdělání nabízí, a také prozkoumat rozsah osnovy kurzu, kvalitu referencí, délku kurzu, požadavky pro splnění kurzu. Nejprve si ale odpovězte na otázku, jaká oblast výživy vás zajímá především. Existují totiž kurzy různě zaměřené,“ říká Monika Divišová. Poté získáte certifikát, můžete zažádat o živnostenský list a jako předmět podnikání se pak uvádí: Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti.

Tipy Diety

* Škola výživy – MAHRA, spol. s r. o., www.nutrice.org

* Výcvik lektorů, STOB, www.stob.cz

* Kurz poradce pro výživu, Nutris, www.nutris.net (doporučujeme!)

* Rekvalifikační kurz: Poradce pro výživu, NutriAcademy, www.nutriacademy.cz

Odbornost a praxe

Zdá se vám to jednoduché… uděláte si kurz a hned můžete pomáhat. Tak to ale není. Nestačí jen absolvovat seminář nebo kurz, je potřeba se dále vzdělávat a zajímat se. „Po absolvování kurzu se stáváte jedním z mnoha akreditovaných výživových poradců. Nicméně co se týče doložitelnosti, pak můžete být bez obav, máte certifikát, kterým můžete prokázat, že jste nabyli a absolvovali vzdělání v oboru výživy. Papír vás ale odborníkem neudělá.

Opět je to nyní na vás, jde především o vaši osobní motivaci, o zájem o zdraví a chuť pracovat s lidmi. Ideální je, zejména v počátku, začít spolupracovat s nějakým výživovým centrem, které má dlouholetou praxi a zkušenosti, případně se právě v takovém centru nechat doškolit, co se praktického fungování výživové poradny týče. Kurzy Výživové poradenství v praxi nabízí například i Wellnessia,“ upřesňuje Monika. Otázka pro odborníky: Jaké předpoklady by měl mít člověk, který se chce stát výživovým poradcem?

Ing. Petr Havlíček, výživový poradce, www.centrumvittore.cz

V prvé řadě by se měl zajímat o zdravý životní styl, měl by mít k němu a k jídlu pozitivní vztah a zároveň ho také sám na sobě aplikovat. Musí mít určité portfolio znalostí, jak funguje lidské tělo, jaké jsou v něm metabolické procesy, vědět něco o fyziologii lidského organismu. Měl by znát jak různé potraviny, tak i potravinářské technologie. Ale to už je spíše věc dalšího vzdělávání. Musí mít poměrně vysokou míru empatie, aby se dokázal do klienta vcítit, aby dokázal diagnostikovat problém a zároveň si uchovat určitý nadhled. A vzhledem k tomu, že se jedná o životní styl, tak by měl mít určitou míru psychologického cítění a rozpoznat, zda problém není někde hlouběji než jen ve stravě.

Bc. Monika Divišová, nutriční poradce, www.wellnessia.cz

Zájem o zdravý životní styl, a to komplexně, od oblasti osobních stravovacích návyků, znalostí o zdravém jídle a o potravinách a živinách obecně po zájem o fungování lidské psychiky, zájem o sport a aktivní styl života, zájem o zdravé vaření. Chuť pracovat s lidmi a „dělat servis“ neboli pomáhat, naslouchat, ale také verbální schopnost, umět komunikovat s klientem, vysvětlit, motivovat. Sám být vizitkou zdravého stylu, vlastní motivace je nejsilnější motivace. Chuť učit se nové věci a přístupy. Mluvit dobře anglicky, tedy se vzdělávat i ze zahraničních materiálů.

Ing. Ivan Mach, CSc., výživový poradce, www.nutris.net

Někteří rádoby specialisté si mezi placením služeb vyslechnou klientovy problémy a pak začnou lehce z rukávu sypat názvy přípravků v angličtině, které prý zaručeně vyřeší jeho problémy. Tady by rozhodně mělo klientovo nadšení skončit. Vy jako dobrý poradce byste měl umět ušít dlouhodobý jídelníček na míru konkrétnímu člověku a zohlednit přitom všechny aspekty, třeba zaměstnání, věk, rodinný život atd.

Je potřeba lidi příliš neomezovat, doporučení by měla fungovat i na dovolených nebo při nemoci. Také byste se měl vyznat ve výživových hodnotách potravin, se kterými se lidé běžně setkávají v regálech supermarketů. Měl byste také mít fantazii a vymýšlet, jak zábavnou formou odstraňovat špatné a zakořeněné stravovací návyky. Umět hledat kompromisy a pomoci i se zdravotními problémy, jako je například vyšší cholesterol. Vyznat se ve vhodných doplňcích stravy, které podporují hubnutí. Nakonec je dobrou vizitkou také členství v Alianci výživových poradců, kteří dodržují přísný etický kodex a zároveň mají možnost se dále sebevzdělávat na pořádaných kurzech.

Lucie Beveláqau, výživový poradce, www.spravnavyziva.cz

Výživové poradenství je dnes velmi přínosnou a lákavou profesí, která se dotýká naší nejdůležitější hodnoty – zdraví. Proto je velmi důležité, aby měl výživový poradce dostatečné vědomosti nejen v oblasti výživy, ale také v oblasti fyziologie člověka, preventivní medicíny a ostatních příbuzných oborů. Po absolvování certifikovaného kurzu, úspěšném složení zkoušky a obhájení seminární práce je prakticky možné začít podnikat v oblasti výživy, ať už jako samostatně působící výživový poradce, anebo jako spolupracovník nějaké instituce, která se zabývá zdravým životním stylem.

Založení vlastní výživové poradny je poměrně náročné na provozní náklady. Kromě klasických fixních nákladů je nutné myslet na to, že klienta musíme změřit či diagnostikovat – k tomu nám pomůže např. bioimpedanční diagnostický přístroj InBody, který velmi zjednodušuje práci výživového poradce. Existuje možnost využít InBody centra, která pomohou výživovým poradcům jejich klienta diagnostikovat tak, aby mohli následně pro svého klienta sestavit výživový plán. Absolvováním jakéhokoli studia v oblasti výživy však nic nekončí! Každý výživový poradce se musí neustále vzdělávat, sledovat aktuální informace, navštěvovat odborné semináře, konference… a pokud to jazykové možnosti dovolí, vzdělávat se také v zahraničí, kde je propojenost výživy a medicíny o pár kroků dále.

MUDr. Václava Kunová, dietoložka, www.rozumnehubnuti.cz

Myslím, že by to měl být člověk, který je vždy pozitivně naladěný (obézní má svých problémů dost a není zvědavý na bručouna), vyjadřovat optimismus z hlediska dosažení cíle a dodávat tak hubnoucímu sebedůvěru. Také by měl být přirozenou autoritou a silnou osobností. Teréní poradce by se měl neustále sebevzdělávat a sledovat trh s potravinami, aby dokázal pomoci pacientovi přetvořit teorii do praxe.

Můžete se stát i lifekoučem

Můžete se také stát uznávaným životním koučem. Jak na to?

Jaké jsou předpoklady pro to stát se koučem?

Pokud chce někdo působit jako životní kouč, měl by mít primárně následující vlastnosti a talentové vlohy:

* schopnost empatie,

* emoční inteligence – schopnost rozeznat druh problému druhého, schopnost reagovat na konkrétní emoční stavy druhého,

* komunikační dovednosti a kvalitní prezentace,

* talent vést druhého (umění leadershipu) a učit druhého,

* sám být pro druhé vzorem – mít tedy vyrovnaný život.

Jakými testy nebo kurzy si musí budoucí kouč projít?

Záleží na tom, kde chce jako kouč působit a v jaké oblasti. Pokud chce třeba někdo pracovat u nás na klinice jako kouč, musí absolvovat následující: přijímací dvoukolový pohovor; dvouměsíční teoretické školení z oblasti teorie Emočních rovnice koučinku, zakončené zkouškou; půl roční praktický výcvik koučinku a práce s Emočními rovnicemi; každý rok je kouč pravidelně
přezkoušen; koučové na sobě sami během praktického výcviku pracují. Dáváme důraz na praktický výcvik. Kouče na naši privátní kliniku přijímáme dvakrát ročně, nyní bude probíhat
podzimní výběrové řízení od 15. 9. 2011. Více informací lidé naleznou na www.mujkouc.cz

Kde potom získává praxi?

U nás získává praxi během prvního půlroku, poté nadále pracuje s hlavním koučem a také s ostatními členy týmu s konkrétními případovými studiemi. Jak je tomu jinde – domnívám se, že si kouč poté musí zajišťovat práci sám, což je někdy hodně složité.
Lidé jsou totiž mnohdy dobří koučové a učitelé, ale už jim nejde marketing a prodej vlastní osoby.

Lifekouč Lenka Černá, odbornice na zdravý životní styl, www.life-clinic.cz// ==== Anketa: ==== Setkali jste se již někdy s radami výživového poradce? V čem by vám mohl poradit? Radka (25 let): Ještě jsem neměla možnost jeho služby využít. Ale v určitých oblastech stravování bych si určitě poradit nechala. Často se dívám třeba na pořad Jste to, co jíte a čerpám z něj rady od pana Havlíčka. Dobrých rad o zásadách stravování není nikdy dost. Martin (30 let)Jestli se počítá i fitness trenér, tak ano. Trenér mi poradil, jak se stravovat při posilování. Nepotřeboval jsem úplně zhubnout, ale spíš zlepšit kondici, zpevnit tělo a ozdravit jídelníček. A s tím mi odborník pomohl. Kateřina (28 let): Nikdy jsem nebyla příliš hubená, ale po dvou dětech jsem věděla, že je zle. A že to sama nezvládnu. Vyhledala jsem výživového poradce a díky němu zhubla. Poradil mi třeba, jaké potraviny kupovat, jak zdravěji připravovat jídlo, sepsal mi jídelníček přímo na míru, byl na telefonu, když jsem měla namále… Prostě provedl mě hubnutím od samého začátku a teď se společně blížíme do cíle. Pomoc odborníka bych jistě všem doporučovala.

21.6.2011 10:08 | Jana Šimoňáková,

NAHORU

Přečtením článku spálíte: Vaše váha: kg

nápověda
 1. Marek71 ♥

  Marek71 ♥ ... v tom clanku je chyba u jedne z adres ... je to http://www.nutris.net/ ...

  Úterý 14:24

 2. Tereza Turková

  Tereza Turková Opraveno, děkujeme :-)

  Středa 10:34

 3. monicceli

  monicceli A :-! hoj všichni kde se dočtu jak to tady funguje jsem dnes 1 den. Děkuju :-! :-) :-)

  Sobota 19:02

 4. Tereza Turková

  Tereza Turková http://www.fitweb.cz/o-webu

  Pondělí 09:04

 5. Verčík

  Verčík no jsme na tom stejně absolutně se tady nevyznám :'(

  Neděle 14:20

 6. Simullka

  Simullka taky jsem tu první den,ale už se tu začínám pomalu otáčet :-) pořádně sem si web prohlídla a je to tu skvělý <3 konečně se dokážu hlídat O:-)

  Neděle 19:24

 7. wellness poradce

  wellness poradce Ono být výživový poradce není úplně jednoduché. Největší problém, ale vidím v tom, že musíte člověku, který němá o zdravé strávě ani ponětí, že musí změnit přistup ke svému jídlu. Jídlo tu je, aby nasytilo a hlavně vyživilo, ne abychom se přecpali solí, cukry a tuky. Psychologie je tady možná ještě důležitější než samotné znalosti (bez těch to pochopitelně taky nejde), pokud totiž člověku co každý den stravoval v McDonaldu a o víkend měl svíčkovou s deseti a půl prasete, řeknete že má mít k snídani jogurt a kneckerbrot, pak si dát ovoce a ještě pít vodu místo piva tak na Vás bude koukat jak na blázna.

  Pátek 18:08

 8. wellness poradce

  wellness poradce Tedy je nutné si uvědomit, lidé nejsou stroje, nedokážou změnit jídelníček ze dne na den (a když ano tak max. na týden), pomalá změna je zase problém, že nemají hned výsledky a tak se na to mohou ... a ještě Vás pomluví a odchází se slovy to raději budu tlustej než, abych se takhle omezoval ... (omezování je například i napijte se před každým jídlem a 2 hodiny před spaním jezte maximálně listovou zeleninu)

  Pátek 18:08

 9. Lukynick

  Lukynick Souhlasím, že spousty lidí nemá vůli. Ale další věc, se kterou jsem se osobně setkal je, že najít opravdu kvalitního poradce není jednoduché. A nechci se tímto nikoho dotknout, či znevážit ty, kteří to umí a opravdu se tom věnují. Vidím totiž trend v podobě rychlokurzů. Za dva dny je z člověka neznalého, certifikovaný poradce? To nejde. Tohle musí dělat někdo, kdo má komplexní vzdělání v této branži. Naštěstí jsem našel. Osobně docházím do poradny www.moveat.cz , ale z opačného důvodu, nežli má asi většina národa. Musím přibrat váhu a zpevnit tělo. A mohu potvrdit, že je to nejen o jídle, ale o celém životním stylu a psychologii zároveň.

  Středa 17:20

 

Pro přesnější výpočet si prosím nastavte výši své váhy. Výpočet je samozřejmě nutné brát s určitou rezervou, protože každý má jiný metabolismus.